Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Gondolatok a mandaláról

2014.05.02

 Mandala


A mandala szó, az ősi indiai szent nyelvből, a szanszkrítből származik.
Jelentése: Kör, ív, körszelet, korong.


Más vélemény szerint jelentése az elmével is kapcsolatban áll (manas ”elme”). Eredetét tekintve leginkább a buddhista tibeti és indiai kultúrához köthető, ahol ma is, évezredek óta használják meditációs technikákhoz, gyakorlatokhoz. A jógik elmélyedést segítő különféle eszközöket használnak, melyekre támaszkodva szilárdan tarthatják tudatukat meditációjuk tárgyán. Elkészítési folyamata maga is egyfajta meditatív szertartás.
Valamennyi kultúra tanúbizonyságot ad a mandalák színes forgatagáról, a természet csodálatos képződményeivel egyetemben. Minden szimmetrikus virág, bokor vagy fa egy-egy mandala körülöttünk: üzenet a teremtés teljességéről.
A magyar kultúra hagyományai közül a sámándobokat és a különféle néprajzi motívumokat soroljuk ide.
A mandala szimmetrikus meditációs kép.
Az ábrákban minden színnek, formának, minden számnak jelentése van.
Valójában a mandala az ember potenciálisan megvalósítható legmagasabb tudatállapotának képi kifejezése. A mandala tehát a világegyetem képe, a kiáradás és visszaolvadás folyamatában megjelenítve, tehát annak lényegében ábrázolva. A mandala megmutatja az Abszolút Tudatosságban és Fényességben végbemenő folyamatot. A mandala célja megtalálni a tudatosság egységét, és helyreállítani az emberben a dolgok ideális rendjét.
A mandala tehát egy megszentelt, a valóságos léttől elkülönített mágikus tér. Önmagában a világ leképeződését, és annak minden lényeges jellemzőjét hordozza. A mandala középpontja szimbolizálja a világ közepét. E pont soha nem mozog, de minden körülötte forog.

Jung kísérlete
Jung az 1920-as években az elsők között kezdett el foglalkozni a mandalákkal. Tevékenységéről a "Das Geheimnis ser Goldenen  Blüté - ben számolt be, miszerint betegeivel terápiás céllal mandalákat rajzoltatott. Az egyedüli utasítás, amit a páciensek kaptak az volt, hogy kör alakban rajzoljanak valamit - tetszés szerint. Kutatásának eredményeit tizenhárom évig titokban tartotta, mert meg akart bizonyosodni arról, hogy a mandalák spontán módon keletkeznek, nem pedig az ő fantáziája sugallja a betegeknek, mi legyen a papíron. Ezzel kizárta a szuggesztió lehetőségét.
Jungi értelmezés szerint a mandala segítségével részletes képet kapunk saját testi-lelki és szellemi világunk állapotáról. A különféle formák és színek az értelmezésben mind szerepet játszanak. Külön jelentősége van annak, hogy melyik színt a mandala melyik részén használjuk.
A mandalában a kör jelképezi a szellemiséget, a négyzet az anyagi világot, a színek pedig érzelmeket társítanak ezekhez a formákhoz.
A mandala felépítésének három alapvető rendezési elve: a középpont, a középpontból történő kisugárzás és a külső kör, ami az egészet lezárja. A középpont a titokzatos szellemi erőközpont, minden létezés szülőhelye a térben és időben. A kiáramlás, a középpontból történő kisugárzás kifelé törekszik, egészen a határig, a körig, összeköti a belsőt a külsővel és végül visszatér a perifériáról a középpontba. Így az egész mandala a középpontra koncentrál, ahonnan a mozgás kiindul és ahová ez az egész visszavezet. A középpont a kezdete és a vége minden lehetséges útnak.
A külső kört egy határvonalként kell értelmezni, mely egy szent helyet védelmezve körülölel. Egyidejűleg azonban a végtelen, az egyetemes, a mindent felölelő szimbóluma is. Egy régi bölcs mondás szerint: „Az Isten egy kör, melynek a középpontja mindenhol ott van és a külső határa sehol sincs.” A mandala, mely többdimenziós összefüggéseket mutat be egyszerűen és legtöbbször szimmetrikusan, könnyen felfogható a szemünkkel, mivel a szem írisze is egy mandala, egy látszólag egyszerű forma, mely azonban rengeteg összetett információt tartalmaz, ahogy ezt az íriszdiagnosztika is bizonyítja.
Akárhová megyünk, bárhol felfedezhetünk mandala formákat, gondoljunk csak a kerékre, a fazekaskorongra vagy az óra számlapjára. Azonban a természet is gazdag mandala formákban. Semmilyen mandala nem nyűgöz le annyira a szépségével, mint a virágok. A gyümölcsök, faágak, fatörzsek és a növények gyökerének keresztmetszete is a mandala szerkezetére emlékeztet, csakúgy, mint a madárfészek felépítése vagy a pókháló.
A mikrokozmoszban is felfedezhetjük egysejtű lényekben vagy a növényi és állati organizmusok sejtjeiben, akárcsak számtalan csodálatos kristály- és molekula szerkezetben. A makrokozmoszban csak képzeljük el a Napot és az őt körülvevő bolygókat, mely szintén egy mandalaként értelmezhető. A Nap a többi környező naprendszerrel együtt alkotja a Tejútrendszert, mely egy spirál alakú mandala. A számtalan galaxis, melyet egy hatalmas energiamező fog össze, mai tudásunk szerint olyan, mint egy végtelenül hatalmas kozmikus világ-mandala.
A mandala-nézés, rajzolás elterjedt formája a meditációnak, segíti a koncentrációt, harmonizál, kiegyensúlyoz, pihenteti a szellemet, az érzelmeket lecsendesíti. A mandalát nézve, a képre koncentrálva harmonizálhatjuk magunkat, a nekünk tetsző képpel gyógyíthatjuk testünk, lelkünk, kikapcsolódhatunk egy kicsit stresszes világunkból, és rég elfeledett igazságokra, emelkedett, tiszta gondolatokra ébredhetünk rá.
Hogyan hat a mandala a lélekre?
A mandala hatása éles helyzetben mutatkozik meg leginkább: rajzoljunk akkor mandalát, amikor zaklatottak vagyunk, vagy nyugtalannak érezzük magunkat. A rajzolás folyamata, egy örvényhez hasonlóan vezet el a nyugalom szigetére minket, és kapukat rajzolva önmagunkba útjára engedjük a felgyülemlett felszültséget. Legyünk bátrak, és engedjük szabadon fantáziánkat – így kaphatjuk a legteljesebb képet éppen aktuális lelkiállapotunkról.

Elemzés
Miután elkészült a műalkotásunk, vegyük a kezünkbe, és nézzük meg, mit rajzoltunk! Helyezkedjünk kissé távolabb magunktól, és nézzük végig alaposan a színeket és a mintákat!
A határoló kör színe a kulcsa lényünk azon megnyilvánulásának, amit a világ felé mutatunk.  Rendszerint ez a kör képviseli egónk határait. Ha például vöröset választottunk, energikusan, vagy dühösen nyilvánulunk meg a külvilág felé.
 A mandalánk felső részén a színek általában a tudatos folyamatokról beszélnek.
Az alsó rész színei annak a bemutatására szolgálnak, hogy mi történik a tudattalanban. Jung alapján magunk is elemezhetjük a saját magunk által készített mandalákat: és elemzzük a színek szerint – hol használunk gyenge, hol erőteljes színeket.
Az erőteljes színek nyomatékosítják az értelmezést, a halovány színhasználat eredhet kimerültségből, önbizalomhiányból, fáradtságból.


A mandala színeinek jelentése:


– Fehér: megkönnyebbülés, tökéletesedés, együttérzés, nyugalom.
 – Fekete: titok, megérzés, belátás, újjászületés.
 – Szürke: lelki gyógyulás, szelídség, szeretet, hűség.
 – Sárga: barátságosság, fogékonyság, természet, intelligencia.
 – Kék: elégedettség, ellazulás, harmónia.
 – Tűzpiros: rettenthetetlenség, hatalom, változás, szerelem.
 – Bíbor: emberszeretet, idealizmus, bölcsesség.
 – Rózsaszín: érzékenység, a "belső" gyógyulása, egyetemes gyógyulás.
 – Narancs: önkontroll, vitalitás, becsvágy, megérzés.
 – Zöld: növekedés, bizalom, kapcsolat, gyógyulás, nyugalom.
 – Barna: földközelség, stabilitás, tudatos kötődés a környezethez.
 – Ezüst: érzékfölötti, természetfölötti képességek, áradó érzelmek, jólét.A mandala néhány alapformájának a jelentése:


A kör középpont nélkül az ismeretlen nem-létezőt jelenti.
A kör közepén lévő pont szimbolizálja a létezőt, az időtlent a maga tökéletes állapotában. Az ősi bölcsesség egy ragyogó pontról beszél a holdvilág nélküli égbolton. Így lehetséges felfogni a középen lévő ragyogó fehér pontot, mint a szellemi-isteni tudatosság fénylő magját, a szent kör és az ős-sötétség közepében, erővel telve.
A kör középpontjából kiinduló spirális és sugár irányú vonalak azt jelentik, hogy a középen lévő tudatos mag isteni fénnyé alakul. A szellem lángja kiáramlik a sötétségbe és a teremtés mandala-kereke mozgásba lendül.
A vízszintes vonal (a kör átfogója) jelképezi az ősanyai lényeget a mindent átfogó végtelenségben, a körben.
A függőleges vonal (a kör átfogója) jelenti az isteni, mindent átható energiát.
Az egymásra merőleges két vonal azt jelenti, hogy a mindent átható szellem és az ősanyai lényeg megteremti a kozmikus keresztet vagy világkeresztet.
A svasztika a kereszt egy variációja és az állandó mozgásra utal - minden folyik. Ameddig a Teremtés folyamatban van, semmi sincs nyugalomban, minden energia.
Yin-yang szimbólum: minden létező polaritása, a pólusok kiegyenlítődése, a tai-chi. A yin a női princípium, tartalmaz valamennyi yangot és a yang, a férfi princípium magába zár némi yint. A yang és a yin, a világos és a sötét egymásba simul köralakú teljességben.Mandala terápiában


A mandalák felhasználhatók terápiás célra is. Két módja közül az egyik: a rajzolás maga. Egyfelöl meditatív  tevékenység, másfelöl feszültségoldó hatású. Az energiaáramlás itt belőlünk árad kifelé, és ölt fizikai formát. Kivetítjük önmagukat a rajzban. Megrajzolunk egy érzést. És ami kijött, az ugye már nincs bent....feloldódott a rajzban.
A másik terápiás mód a kész mandalák nézegetése. A képekből sugárzó energia az érzékszerveinken (szemünkön) át eléri a központi idegrendszert és azt a színek és formáknak megfelelően stimulálja, azaz visszafele hatva érzelmi hatást gyakorol ránk.  Ha engedünk az érzésnek, akkor az valamire ösztnöz majd bennünket, pl. cselekvésre, intuícióra, tiszta érzésekre stb. Akinek hiánya van valamiből, azt a képeken keresztül közvetített energiákból pótolhatja.
Mindenkinek az az energetikájú kép fog tetszeni, azt nézegeti sokáig, amiből hiánya van. És azt utasítja el, amiből van éppen elég, vagy ami saját hibáira emlékezteti. Aki pl.nem szereti a kék színeket, az vagy elutasítja az önmagában lévő hidegséget, szellemiséget, kommunikációt, mert nem szereti önmagában ezeket a tulajdonságokat, vagy ugyan elégedett ezekkel  minőségekkel, de köszöni szépen van neki is bőségesen ebből az energiából, tehát nincs szüksége rá, hogy ezt gyarapítsa még.
Lesz akinek az elnagyolt, kevés formát tartalmazó kép tetszik meg, és lesz akinek az aprólékos gonddal kimunkált. Attól függően, hogy ő maga ,mennyire precíz, pontos, vagy éppen felszínes. A mandalák között található grafikus jellegű és található tisztán geometrikus formákat tartalmazó is. Ki mennyire hajlékony, vagy merev személyiségtípus, ahhoz passzolót fog jobban kedvelni. Arról már nem is beszélve, hogy ahogyan van saját auránk, ujjlenyomatunk, ugyanúgy van egy személyes mandalánk is, ami leginkább bennünket, a mi egyéniségünket fejezi ki. - És a sort lehet még folytatni.
Akár a rajzolást választja valaki, akár a visszacsatolást, vagyis a nézegetést, sok-sok gyógyító energiához juthat általa.

 


Virágh Ildikó
 Forrás: léleklánc eoldal

(Felhasznált irodalom: Heita Copony: Das Mandala Orakel, astronet.hu, wikipedia)

Szeretettel ajálom az oldal mandalás képtárait:

 

www.csillagret.eoldal.hu/fenykepek/verses-mandalak/

www.csillagret.eoldal.hu/fenykepek/mandalaim-rajzaim/